Thư viện số hiện nay được ứng dụng rộng rãi

Sử dụng công nghệ số để tối ưu hóa hoạt động của thư viện

Nhịp Sống Số Thế Giới Số
Mất:6 phút, 45 giây để đọc
Giúp nâng cao năng lực thông tin của thư viện. Ngày nay, các thư viện số được ứng dụng công nghệ số rộng rãi. Giúp cung ứng thông tin phục vụ cho quá trình học tập, tìm hiểu của học sinh, sinh viên. Công nghệ số mang tới sự tiện dụng.  Giúp cho người sử dụng có thể truy cập thông tin mới nhất mọi lúc mọi nơi. Với những lợi ích như vậy tuy nhiên có những rào cản trong việc xây dựng trang điện tử thư viện. Chẳng hạn như cần phải có một cơ sở hạ tầng tốt cũng như một nguồn tài liệu dồi dào. Đây là một trong những thách thức trong việc xây dựng thư viện điện tử ở các trường đại học.

Trang điện tử có thể cung cấp dịch vụ trực tuyến

Mục tiêu đến năm 2025, 100% thư viện công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư cùng với Thư viện Quốc gia Việt Nam, thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (thư viện có vai trò quan trọng) hoàn thiện và phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, triển khai liên thông, chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin thư viện theo chức năng, nhiệm vụ, văn bản hợp tác.

Nhà nước mong muốn thực hiện số hóa với các thư viện ở trường đại học

100% thư viện có vai trò quan trọng, thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thư viện đại học và thư viện chuyên ngành ở trung ương có trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ trực tuyến, tích hợp với thành phần dữ liệu mở của Hệ tri thức Việt số hóa; 80% thư viện chuyên ngành và thư viện đại học khác, 60% thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác có trang thông tin điện tử có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến trên nhiều phương tiện truy cập (trừ các dịch vụ thuộc phạm vi bí mật nhà nước và dịch vụ đọc hạn chế).

Cần nguồn tài liệu dồi dào

70% tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học do các thư viện có vai trò quan trọng thu thập và quản lý được số hóa, 70% tài liệu nội sinh, các công trình nghiên cứu khoa học do các thư viện chuyên ngành, thư viện đại học thu thập và quản lý được số hóa.

100% người làm công tác thư viện được đào tạo và đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại. 60% Số thư viện trong cả nước trở lên được kiểm tra, quản lý thông qua hệ thống quản lý thông tin của cơ quan quản lý.

Định hướng đến năm 2030, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thư viện số. Thực hiện liên thông ở mọi loại hình thư viện. Đồng thời bảo đảm cung ứng hiệu quả dịch vụ cho người sử dụng thư viện mọi nơi, mọi lúc.

Phát triển dữ liệu số

Giải pháp mà Chương trình đưa ra là nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật; hoàn thiện và phát triển hạ tầng số của ngành thư viện; phát triển dữ liệu số ngành thư viện; xây dựng và phát triển nền tảng số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng…

Ứng dụng dữ liệu số vào thư viện thông minh

Về phát triển dữ liệu số, Chương trình tập trung thúc đẩy các dự án số hóa tài liệu và tài nguyên, sản phẩm thông tin thư viện trên cơ sở tạo mới và tích hợp với cơ sở dữ liệu số sẵn có theo hướng mở, chú trọng tài nguyên giáo dục mở, hình thành cơ sở dữ liệu hệ thống định danh các thư viện, cơ quan thông tin và các dịch vụ cung ứng tại thư viện cũng như trên không gian mạng. Hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác để cung cấp dịch vụ định danh cho người sử dụng; xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ trực tuyến và phổ biến rộng rãi tới tất cả người dân. Đặc biệt, có phân biệt các đối tượng đặc thù.

Đồng thời, xây dựng mục lục liên hợp phản ánh tài liệu dùng chung và mục lục liên hợp với một số ngành, lĩnh vực; tăng cường dịch vụ thông tin chuyên đề. đổi mới dịch vụ thông tin thư viện theo hướng cung cấp thông tin và tri thức theo yêu cầu. Đa dạng hóa các dịch vụ thư viện sử dụng tài nguyên số. Và cả sản phẩm thông tin số ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Truy cập tài nguyên thư viện bằng thiết bị di động

Về xây dựng và phát triển nền tảng số, Chương trình xây dựng, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu, trao đổi tài nguyên thông tin số giữa các thư viện trong cả nước và nước ngoài; hợp tác trong bổ sung, chia sẻ. Đồng thời dùng chung cơ sở dữ liệu hoặc quyền truy cập tài nguyên thông tin số. Cung cấp dịch vụ trực tuyến (giới thiệu tài nguyên thông tin mới, tra cứu tài nguyên thông tin, mượn/trả, gia hạn tài nguyên thông tin, sao chụp từ xa…) hỗ trợ học tập, nghiên cứu và giải trí cho người dân.

Phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động thông minh (điện thoại di động, máy tính bảng,…) để cung cấp các dịch vụ và khả năng truy cập vào các nguồn tài nguyên thông tin của thư viện ở mọi lúc, mọi nơi.

Xây dựng dữ liệu mở để người dân, cộng đồng, doanh nghiệp, thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng cùng tham gia. Góp phần xây dựng hệ sinh thái dữ liệu mở về thư viện. Góp phần xây dựng thành phố thông minh và xây dựng xã hội học tập.

Xây dựng và phát triển nền tảng số,tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu,

Mục tiêu chung là ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin. Nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm. Đồng thời sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Mục tiêu số hóa nguồn tài liệu

Mục tiêu của chương trình đặt ra tới năm 2025 là số hóa được 70% sách quý, tư liệu quý mà thư viện hiện đang lưu giữ. Việc này có khó khăn không khi mà nhiều trong số đó chịu tác động của thời gian, khí hậu… đã bị hư hại. Những bộ sưu tập đầu tiên được số hóa là: Sách Hán Nôm; Sách Đông Dương; Báo, tạp chí Đông Dương; Luận án tiến sĩ…

Đối với những sách, tư liệu quý đã được số hóa và phục vụ trực tuyến. Bản gốc dạng giấy sẽ được bảo quản theo chiến lược bảo quản lâu dài và không phục vụ. Như vậy tài liệu sẽ ít bị tác động gây hư hại từ con người và môi trường. Cùng với công tác phục chế, bảo tồn và thực hiện chiến lược bảo quản trong điều kiện tiêu chuẩn sẽ làm tăng tuổi thọ của tài liệu.

Đặc biệt là các tài liệu cổ, quý hiếm, qua đó tăng cường được việc giữ gìn di sản thành văn của dân tộc. Mặt khác vẫn phục vụ được người sử dụng thư viện truy cập, khai thác. Bài viết này của webthoisu mong muốn cho bạn thấy được tầm quan trọng của công nghệ số đối với thư viện. Hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn.

Nguồn: moc.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài đặc sắc